Ponedjeljak 20:00-21:00 OŠ IGK

Srijeda 20:00-21:00 OŠ IGK

Petak 20:30-22:00 OŠ IGK