Ponedjeljak 19:00-20:00 OŠ IGK
 
Srijeda 19:00-20:00 OŠ IGK
 
Subota 09:30-11:00 SD Vijuš